PQQMAX

Pris:
479 kr
Inkl. 12% Moms
Art.nr:
P1529331
Antal:
PQQMAX är ett nytt och helt unikt tillskott som verkar genom att öka produktionen av tillgänglig energi i kroppens alla celler. Produkten innehåller PQQ, CoQ10 och NADH, och är det första tillskottet av sitt slag i Norden.

PQQMAX tillverkas och distribueras av DCG Nordic AB i Göteborg. PQQMAX bidrar till att öka fysisk och mental spänst i den åldrande kroppen genom att:
  • PQQ främjar bildandet av nya mitokondrier, dvs. cellens ”kraftstationer”
  • PQQ skyddar även cellen mot angrepp från fria syreradikaler
  • Koenzymerna CoQ10 och NADH effektiviserar det sista steget i energiutvinningen, även kallad elektrontransportkedjan som resulterar i att ATP produceras

Rekommenderad daglig dos
1 kapsel i samband med måltid

Innehåll per kapsel
PQQ 20 mg
CoQ10 300 mg
NADH 5 mg.

Våra mitokondrier – kraftverken som tillverkar ATP
Egentligen är det inte så konstigt. Vid stigande ålder börjar dina krafter avta och du är kanske inte lika snabb i tanken längre. Dina inre kraftverk, som egentligen heter mitokondrier, producerar i stort sett all den energi du behöver för att exempelvis kunna tänka och springa. Vid sidan av arv, kost, motion och en sund psykosocial omgivning – grundstommen till hälsa och vitalitet – så har äldre bara en bråkdel av välfungerande mitokondrier jämfört med en yngre person. Inte undra på att du sakta men säkert tappar i fysisk och mental spänst.

Mitokondriernas antal och funktion är helt avgörande för graden av ditt åldrande. Denna omständighet för-klarar det stora forskarintresset för mitokondrier rent allmänt och PQQ i synnerhet.

I majnumret från 2015 av den vetenskapliga tidskriften Journals of Gerontology fastslås att …mitochondria will increasingly be targeted to prevent and treat chronic diseases and to promote healthy aging. (REF 6)

PQQ – ett essentiellt näringsämne
Många sjukdomar och metabola störningar kan idag härledas till att våra mitokondrier inte fungerar som de skall – det produceras helt enkelt för lite energi i form av ATP. Med stigande ålder försämras dessutom cellens försvar mot oxidativ stress.

PQQ bidrar till att återställa mitokondriernas funktion genom att:
  • aktivera de gener som gör att mitokondrierna kan dela och föröka sig. Mitokondrierna har nämligen sitt eget unika DNA.
  • skydda hela cellen mot  angrepp från fria syreradikaler då PQQ är ett mycket effektivt antioxidations-medel – 5000 gånger mer effektivt än vitamin C!

Studier på både djur och människa visar att PQQ, har skyddande effekter mot skadliga ämnen i samband med både Parkinsons och Alzheimers sjukdom, förbättrar minnet och kognitiv förmåga samt skyddar hjärtat mot stresskador i samband med en infarkt. (REF 1-2) Även vår hy mår bra av PQQ. Aktuell forskning har visat att PQQ i en dos av 20 mg om dagen, under så kort tid som åtta veckor, förhindrade åldersrelaterade förändringar som rynkor. (REF 3)

Koenzymerna Q10  och NADH – effektiviserar produktionen av ATP
Koenzym Q10 finns framför allt i våra mitokondrier som transportör av elektroner från NADH i elektron-transportkedjan. Kedjan bildar ATP, cellernas egen  ”energibärare”. Vidare är koenzym Q10 ett effektivt antioxidationsmedel som bidrar till att minska bildandet av fria syreradikaler som har en skadlig inverkan på våra celler.
Koenzym Q10 har studerats i ett stort antal studier. En som har fått mycket uppmärksamhet gjordes på patienter med hjärtsvikt: 300 mg dagligen i två års tid resulterade i minskad sjuklighet och död samt en för-bättrad symptombild. (REF 4)
NADH har en central roll inom cellens energiproduktion, bland annat genom att varje NADH renderar i tre ATP molekyler.
Detta sker genom en serie elektronöverföringar som bygger upp en laddningsskillnad över det inre mitokondriemembranet, ungefär som ett elektriskt batteri vars energi slutligen fångas upp av ATP, cellens  ”energibärare”.

Detta är ett kosttillskott. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil. Förvaras utom räckhåll för små barn.

Innehåll
30 kapslar