Labbanalyser via Lüning Näringsklinik Labbanalyser via Lüning Näringsklinik

Våra labbanalyser

Nedan är ett litet urval av de tester vi rekommenderar vid behov:

I våra analyser ingår alltid minst 20 minuters konsultation för att med vår kompetens kunna förklara resultatet och kunna ge en förklaring till nästa steg.
 

Hormontester
Sköldkörteltest i urin
Jodtest i urin
Progesterontest i saliv

Testesterontest i saliv

Östrogentest i saliv
Binjure-stresstest / Kortisoltest i saliv


Mag/tarmtester

CDSA 2.0 omfattande magtarmanalys

Parasitanalys

Candidaanalys
Helicobacter Pylori

DNA-tester
DNA-diet
DNA-sport
DNA-weight
DNA Östrogen: DNA Östrogen är viktigt för kvinnor med hormonella besvär såsom endometrios, PMS, muskelknutor, livmoder- eller bröstcancer. Livslång exponering för miljögifter och dålig förmåga att elimera hormonerna kan göra kvinnor mer mottagliga för hormonella besvär. Att förstå hur kostens och livsstilen kan påverka positivt kan därför vara oerhört användbart. 
DNA Östrogen-testet analyserar 10 gener som visar:
- Din förmåga att använda, bryta ner och eliminera hormoner såsom östrogen och progesteron.
- Din avgiftningsförmåga.

DNA-tester är ett hett område just nu. Genom att se dina genetiska svagheter kan du i god tid stötta de områden för att hålla hälsan i schack. DNA-tester kan du beställa här.

Fettsyratest
Ett enkelt fingerstickstest som du själv tar och provet skickas till Tyskland för analys. Svaret är en omfattande fettsyraanalys av dina värden samt med förklaring vad de olika fettsyrorna har för funktion. Fettsyratestet kan du beställa här.

Vitaminer

A-vitamin

D-vitamin

E-vitamin

K-vitamin


Helblodsanalys mineraler
Se mer information nedan.


Aminosyraanalys

Hårmineralanalys

Läs mer här

Varför testar vi binjurarna genom att samla in 24-timmars saliv?

"Forskning inom psyko-neuro-endokrinologi-området har definierat förändringar i den normala kortsiolresponskurvan som en funktion av olika fysiologiska, psykologiska och emotionella stresspålagringar. Denna förändrade biologiska respons hos binjurarna har kommit att kallas för ”Adrenal fatigue” (binjuresvikt/binjureutmattning). Binjuresvikt är en mild form av binjureinsufficiens som påverkar utsöndringsrytmen hos binjurarna, snarare än deras förmåga att fungera när de stimuleras utifrån av Synacthen.
När binjuresvikt föreligger, kommer stimuleringstesten med Synacthen vanligtvis visa normala värden, därför att frågan vid binjuresvikt är inte om binjurarna kan stimuleras med yttre medel att producera kortisol, utan om de kan upprätthålla en jämn kortisolnivå som svarar mot kroppens cykliska behov. Till binjuresvikt hänförs också till ett tillstånd med låg binjurereserv (low adrenal reserve), som innebär att binjurarna kan fungera vid normala eller subnormala nivåer, men de förmår inte klara dagliga behovsvariationer av kortisol, varvid kroppen till slut hamnar i ett utmattningstillstånd, när den utsätts för stressorer."

"Stress och Adrenal Fatigue/Binjuresvikt

Stressforskare har använt sig av salivkortisol som ett effektivt mått på att kvantifiera effekten av fysiologisk stress på kroppen. Hans Selye som definierade termen stress 1946 noterade förändringar hos binjurarna som hängde samman med fysiska och emotionella stressorer. Över hälften av de 2500 publicerade studier som rör salivkortisol, handlar specifikt om ämnet stress. Forskare inom psyko-neuro-endokrinologi-området hänvisar till respons av kronisk stress, som ett syndrom av stressade binjurar. Symtom på nedsatt stresshanteringsförmåga inkluderar trötthet, nervositet, depression, irritabilitet, behovet av stimulantita och låg stresstoleranströskel mot stressorer av allehanda slag. Syndromet manifesterar sig ofta hos människor som upplevt traumatiska händelser (”Posttraumatisk stress syndrom - PTSS”), eller utsatts för oupphörlig, långvarig och allvarlig stress. Nedsatt stresshanteringsförmåga manifesteras också hos människor med kroniska sjukdomar, inkluderande sköldkörteln och diabetes, cancer samt autoimmuna sjukdomar av alla slag. ”Adrenal Fartigue” har omnämnts i många medicinska forskningsstudier, som spelande en avgörande roll vid tillstånd som kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi, och PTSS. Medan begreppet Adrenal Fatigue inte använts i alla forskningsstudier, beskrivs det istället bland annat i termer av lätt binjuresvikt eller hypokortisolemi."


Salivkortiosltester är pålitliga


"Forskningsgrupper inom medicinen, som har studerat binjurekortisol utifrån analys av saliv, har fastslagit att denna typ test är pålitlig, liksom att den är lättsammare för patienten och mer praktisk än provtagning med blod. Vid kortisolstudier med hjälp av saliv kan man med lätthet få fram skiftande nivåer hänförliga till olika tidpunkter under ett dygn, vilket ju är svårt att åstadkomma vid provtagning med blod. Provtagning med saliv kan ju med enkelhet göras i hemmiljö, medan flera provtagningar med blod förutsätter långvarigt besök eller återupprepade besök vid kliniker som tar blodprover under en 24-timmarsperiod. Provtagning med saliv är dessutom att föredra vid fältstudier eller vid ambulerande kartläggningar i naturliga miljöer, eftersom medicinsk personal eller laboratorieutrustningar inte behövs för att ta eller spara salivprover."

Värden av blod-, urin- och salivkortisoltester

"De olika typerna av kortisoltester ger olika information om felfunktioner hos binjurar. Blodtester kan användas för att fastställa allvarliga sjukdomar som Cushings syndrom och Addisons sjukdom. Det bör noteras att vid dessa blodtester mäter man den totala hormonmängden av kortisol bestående av både proteinbundet och fritt kortisol, och inte bara den fria, biologiskt aktiva mängden kortisol som finns tillgängligt i blodet. Studier visar att kortisol i saliv parallellt följer nivån av fritt cirkulerande kortisol, vilket gör salivkortisol mer lämpligt att använda vid undersökning av varierande binjurebarksfunktion. Tester med urin som testsubstrat gör möjligt att se metabolismen av hormoner, men dessa visar inte tydligt nivån av fritt cirkulerande hormoner."
 
Asheville den 27 mars 2011
Patrick Hanaway M.D
Chief Medical Officer of Genova Diagnostics Laboratories
Asheville, NC 28801
USA

Helblodsanalys

Stressar du och/eller tränar mycket rekommenderar vi starkt att du gör en mätning genom en helblodsanalys.

Den populära Sportprofilen

Många idrottsutövare idag, från den högpresterande elitidrottaren till den aktive motionären ställer allt högre krav på prestation och resultat. Denna speciellt framtagna analys där utvalda mineraler och vitaminer ingår, ger viktiga svar på avvikande värden eller obalans som kan vara orsak till ex. trötthet, kramptillstånd eller infektionskänslighet. Samt ger en ovärderlig hjälp med vilka specifika tillskott den enskilde individen kan vara i behov av, som är avgörande för återhämtning/uppbyggnad och maximal prestation.

I analysen ingår: Mineralerna: Calcium, Magnesium, Zink, Selen och Ferritin (Järnförrådet), Vitaminerna; B6, B12, Folsyra, Q10 (Coenzym). Samt blodstatus med Hb, röda blodkroppar och B-Evf (hematokrit). Kan med fördel kompletteras med Koppar (Cu)!

Beställning av helblodsanalys - sportprofil kontakta oss