DUTCH-test Complete (hormontest) inkl. 20 min genomgång

Pris:
4 990 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1445960
Antal:
DUTCH-testet är det senaste sättet att mäta hormoner och används av kända funktionsmedicinska läkare såsom Dr. Mercola och Chris Kesser.

DUTCH-testet passar dig som har något av följande besvär:
  • Klimakteriebesvär - sömnbesvär, nattsvettningar, oro, torra slemhinnor, värkande leder
  • Mensbesvär
  • PMS
  • Humörsvängningar
  • Svårt att sova
  • Hjärndimma, koncentrationsproblem
  • Infertilitet
  • PCOS

DUTCH analyserar hormonnivåer i torkat urin som samlas in 4 gånger under ett dygn. 

DUTCH mäter både steroidhormonerna och deras metaboliter, dvs istället för att endast ge ett ögonblicksvärde visar testet även om man har ett eventuellt problem med hormonomsättningen vilket kan öka risken för olika hormonella sjukdomar.

Total mäts 35 olika markörer i ett DUTCH-test.

Vi har nu många klienter och kunder som gjort Dutch testet. Det finns olika varianter och vi kommer här att förklara skillnaden mellan dem olika testen.

OLIKA DUTCH TESTER
1) Dutch complete - I torkad urin- Progesteron 2 värden, Androgener 8 värden, Östrogen metaboliter, Cortisol 4 värden, Cortison 4 värden, Cortisol metaboliter, Kreatinin 4 värden, DHEA-S, Melatonin (60HMS), 8-OHDG=oxidativ stress.
PRIS: 4990 kr inkl 20 min genomgång telefon/Skype/möte 

2) Man kan välja att bara ta Dutch Sex hormone Metaboliter dvs Progesteron 2 värden, Androgener 8 värden, Östrogen metaboliter 8 värden.
PRIS: 2990 kr inkl 20 min genomgång telefon/Skype/möte

3) Dutch complete kan också göras som Dutch Adrenal i urin dvs Cortisol 4 värden, Kortison 4 värden, Kortisol metaboliter 3 värden, Kreatinin 4 st samt DHEA-S
PRIS: 2990 kr inkl 20 min genomgång telefon/Skype/möte

4) Dutch Plus - lika som Dutch complete men här testas binjurarna både i saliv och urin. Dvs Cortisol Awakening Response CAR. Kortisol 5 värden samt Kortison 5 värden.
Pris: 5995 kr inkl 20 min genomgång telefon/Skype/möte

5) Dutch Cycle Mapping - i torkad urin -här kartläggs progesteron- och östrogenmönstret under menscykeln. Du får hela bilden hur dina hormoner förändras under din menscykel.  För dig som har problem under hela menscykeln, infertilitet eller PCOS.
9 mättillfällen under menscykeln där man mäter östrogen och progesteron för att kartlägga  follikel-, ovalutorisk- och lutealfasen
Pris: 5995 kr inkl 20 min genomgång telefon/Skype/möte

6) Dutch Cycle Mapping + Dutch Complete
Pris: 6995 kr inkl 20 min genomgång telefon/Skype/möte


SYMPTOM 
Oregelbunden menscykel, blödningsstörningar, huvudvärk/migrän, svår PMS, infertilitet, PCOS.
Ökat i vikt runt midjan på kort tid trots sänkt kaloriintag och ökad motion.
Svårt att sova, vaknar ofta, ibland med ångest och hjärtklappning, ibland genomsvettig.
Oberäkneligt humör, irritation, inget tålamod, raseriutbrott, gråtanfall och stundvis depression.
Ångest, oro för saker bortom kontroll, ältar, tar saker för personligt, samarbetssvårigheter.
Ingen sexlust, ingen motivation, ingen lust med någonting, tillbakadragenhet.
Svårt att komma ihåg saker, hitta ord, dålig koncentrationsförmåga, hjärndimma.
Åldrandet i sig leder till sjunkande hormonnivåer och i övergångsåldern kan nivåerna skifta så kraftigt att man får jobbiga besvär som svettningar, sömnproblem, viktökning och depression tex. Stress, fel typ av kost samt näringsbrister kan leda till hormonell obalans även för yngre vuxna och kan då leda till bland annat infertilitet.

BLOD ELLER URIN
Att testa hormoner med blodprov är inte alltid heller den provtagningsmetod som ger bäst information om en persons hormonella status. Hormonerna i övergångsåldern kan också fluktuera så kraftigt från en dag till en annan att en ögonblicksbild inte blir särskilt informativ.


Det kan också vara bra som underlag inför ett beslut om hormonersättning. Kan man tex inte omsätta östrogen tillräckligt snabbt är det viktigt att välja rätt administrationssätt och rätt preparat, eller kanske välja att avstå.

ÖSTROGENERSÄTTNING
DUTCH kan också användas för att följa upp östrogennivåerna när man använder östrogenersättning via huden och vaginalt (man använder en unik metod för att hantera kontaminering). Använder du oralt östrogen är dock ett blodprov bättre för att se själva nivån men DUTCH ger information om metaboliterna och det är också viktigt i sammanhanget.

KORTISOL
Ett annat hormon som ofta tas ur sitt sammanhang är kortisol. Inom sjukvården hanterar man enbart de patologiska formerna av binjuredysfunktion som Cushings syndrom (för mycket kortisol) och Addisons sjukdom (ingen produktion alls av kortisol). Allt däremellan ses som normala variationer. Det är förvisso korrekt eftersom kroppen anpassar sin kortisolproduktion efter den stress den upplever. Man kan dock fortfarande känna sig sjuk, utmattad och funktionsnedsatt med ett dysfunktionellt kortisol och detta bör inte avfärdas utan hanteras med lämpliga livsstilsförändringar.
De första hormontesterna på marknaden handlade just om att man skulle mäta sitt kortisol i saliv för att se om det var lågt och därmed utröna om man hade sk "binjureutmattning". Det här uttrycket är lika missförstått som "östrogendominans" men tack vare funktionsmedicinens framtåg och nya testmetoder som tex DUTCH börjar bilden att klarna. 

DUTCH mäter både fritt och bioaktivt kortisol, inaktivt kortison samt metaboliterna av kortisol och kortison. Eftersom provet tas 4 gånger under ett dygn tar man hänsyn till kortisolets cirkadiska rytm. Även androgener som DHEAS, etiokolanolon och androsteron som bildas i binjurarna mäts. Det här ger en mer komplett bild över binjurarnas totala produktion av hormoner och därmed binjurarnas funktion samt kommunikationen i HPA-axeln (hypothalamus, pituitary, adrenal).
Att enbart mäta den fria fraktionen kortisol är ofta missvisande eftersom ett lågt uppmätt kortisol många gånger kan bero på en överproduktion av binjurehormoner totalt sett. När kroppen är under stress och ökar sin produktion av stresshormoner, som bland annat kortisol, måste allt kortisol också brytas ned i en snabbare takt för att homeostas ska kunna upprätthållas. En sådan situation illustreras tydligt med hjälp av ett DUTCH-test. Ett "lågt kortisol" innebär alltså inte alls per automatik en försämrad binjurefunktion utan speglar hur kroppen för närvarande hanterar stress. Med den informationen blir det tydligare vad man ska göra för att återfå balansen och därmed uppnå symptomlindring.

PROGESTERON
Vidare mäts två progesteronmetaboliter för att utvärdera ägglossning. Progesteron självt mäts inte eftersom nästan inget av det återfinns i urin men dessa markörer korrelerar till serumnivåer av progesteron. Man testar progesteron för att bekräfta eller utesluta ägglossning och därför är det viktigt att ta testet på rätt dag i cykeln om man är i fertil ålder. Mer om det i instruktionerna. DUTCH kan inte på ett tillförlitligt sätt mäta nivåer av progesteron om det används via huden. Testet ska därför inte användas som ett mätinstrument för att se om man uppnått en viss nivå av progesteron genom att använda tillskott som tex progesteronkräm. Eftersom progesteron är ett cykliskt hormon relaterat till ägglossning är det inte heller relevant att försöka uppnå en viss nivå i sig.
På Lüning Näringsklinik försöker vi alltid att stärka dina organ innan vi använder progesteronkrämer. Dessa är inte naturliga även om vissa använder ordet bioidentiska progesteronkrämer finner vi det mer naturligt att stärka dem hormonproducerande organen.

ANDROGENER
DUTCH mäter också androgener vilket utöver binjurefunktion även kan berätta mer om äggstocksfunktion. En ökad nivå och/eller omsättning av androgener kan förklara symptom hos kvinnor som tex infertilitet, PCOS, manligt håravfall, ökad kroppsbehåring, fet hy och hormonell akne. Vi rekommenderar att också testa jod i urin som ni finner under våra andra analyser. Det är vid låga nivåer av jod som androgernerna kan öka i nivå.

Se JODANALYSEN I URIN här

MELATONIN OCH OXIDATIV STRESS
Slutligen mäts också melatonin för att få en möjlig förklaring till eventuella sömnbesvär samt markören 8-OHdG (8-Hydroxy-2-deoxyguanosine) som är ett mått på oxidativ stress.
Fria radikaler som bildas av oxidativ stress kan förstöra cellmembran och DNA och ge upphov till degenerativa sjukdomar. Vid ett högt värde av 8-OHdG kan man vidta preventiva åtgärder för att öka kroppens förmåga att bekämpa inflammation och oxidativ stress.


DUTCH-testet utförs av det amerikanska CLIA-certifierade laboratoriet Precision Analytics Inc.


Hur går det till?
Utförliga instruktioner på svenska medföljer.

Vid 4 specifika tidpunkter under ett dygn ska du ta ett urinprov. Det är lättast att utföra genom att kissa i en ren behållare och sedan doppa testremsan i urinen. Remsan ska sedan torka i minst 24 timmar. När alla fyra proverna är tagna och torra lägger du dem i den medföljande plastpåsen, fyller i formuläret enligt anvisningarna och skickar tillbaka allt i det medföljande förfrankerade kuvertet. Testresultatet är klart inom 14 dagar. Provsvaren skickas till dig via e-post men du kan även få en utskrift per post om du önskar.

Om du fortfarande har mens gör du provet någon av dagarna 19-22 i cykeln, dvs ca en vecka efter ägglossning. Om du har en kortare eller längre cykel räknar du så att du tar provet ca en vecka efter att du har haft ägglossning. Detta är för att progesteronvärdet ska visas korrekt.

Om du använder p-piller finns det ingen mening att göra detta test eftersom du då har en nedreglerad äggstocksfunktion. Däremot går det bra om du använder hormonspiral eller östrogenersättning.
Om du inte längre har mens kan du ta provet vilken dag som helst.