Immunförsvaret cellulär inkl 20 min konsultation

Pris:
2 991 kr
Inkl. 0% Moms
Art.nr:
P1778260
Antal:
Leukocyter, Lymphocyter, monocyter, granulocyter, T-och B-Lymfocyter, T-hjälparceller och T-suppressor celler, aktiverade T-celler, NK- och Cytotox T-celler.

Inkluderat 20 min konsultation och blodprovstagning Skåne.

T-celler eller T-lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som utgör en del av den adaptiva delen av kroppens immunförsvar. De utbildas för att känna igen specifika patogener. Vid en första infektion med en specifik patogen tar det cirka en vecka innan det adaptiva immunförsvaret är fullt utvecklat.
Förstadier till T-celler bildas i benmärgen. Namnet "T-cell" kommer av att de sedan genomgår en mognadsfas i thymus, brässen. Mogna T-celler patrullerar i blodet och lymfsystemet i väntan på att de ska känna igen de delar av ett patogen de är specifika för. För att en T-cell ska känna igen ett antigen krävs en antigenpresenterande cell (APC).
T-celler tillhör immuncelltypen lymfocyter, och kan skiljas från andra lymfocyter som B-celler och NK-celler, genom att de har en särskild receptor på sin cellyta. Flera olika undergrupper av T-celler har upptäckts, var och en med en särskild funktion.

NK-celler, natural killer cells, är en typ av lymfocyter som räknas till det ospecifika immunförsvaret. NK-celler upptäcktes i mitten av 70-talet av Rolf Kiessling och hans handledare Eva Klein och Hans Wigzell vid Karolinska Institutet. NK-celler känner igen celler som saknar MHC klass I-komplex och dödar dessa celler genom att initiera programmerad celldöd (apoptos). Vid avsaknad av MHC klass I-komplex på målceller kan inte NK-cellens inhibitoriska receptorer (receptorer som ger inhiberande signaler till NK-cellen vid bindande till MHC-klass I) känna igen cellen. Aktiverande receptorer på NK-cellens känner istället igen ligander på målcellen, vilket leder till en aktivering av NK-cellen, som därefter dödar målcellen. Detta fenomen upptäcktes av Klas Kärre under hans doktorandstudier vid Karolinska Institutet och döptes till "the missing self hypothesis". Flera virus har förmågan att stänga av cellers uttryck av MHC-klass I, vilket gör att NK-celler lättare kan känna igen virusinfekterade celler. Även många tumörceller förlorar MHC-klass I-komplexet, vilket gör att NK-celler är en viktig del av kroppens skydd mot cancer.
NK-celler har även förmågan att aktivera andra celler i immunförsvaret. Bland annat makrofager aktiveras genom att NK-celler utsöndrar cytokinen IFN-γ (interferon-gamma). Försöksdjur där NK-celler har slagits ut visar på en högre känslighet för virusinfektioner, vilket antyder att NK-celler är en viktig del av immunförsvaret.
NK-celler kan också döda infekterade celler via ADCC (eng. Antibody-Dependent Cell-mediated Cytotoxicity, sv. antikropp-beroende cellmedierad cytotoxicitet).[förtydliga] Den typiska ADCC-reaktionen involverar aktivering av NK-celler genom antikroppar som bundit till de infekterade cellerna och som genom att binda till NK-celler signalerar dessa att döda cellen. NK-cellen uttrycker CD16 som är en Fc-receptor. Denna receptorn känner igen och binder till Fc-regionen av antikroppen som har bundit till ytan av den infekterade cellen. När Fc-receptorn binder till Fc-regionen på antikroppen, så frisätter NK-cellen cytokiner som IFN-γ, och cytotoxiska granulas som innehåller perforin och granzymer som kommer in i cellen och triggar apoptos.

Tänk på vid beställning
Vid beställning av analyser gäller ej ångerrätten eftersom det är en individanpassad produkt.