Packed Red Blood Cell (RBC) Elements inkl. 20 min genomgång+DHL kurir

Pris:
4 845 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1463462
Typ:
Packed Red Blood Cell (RBC) Elements inkl. 20 min genomgång
Antal:

Packed Red Blood Cell (RBC)  inkl. 20 min genomgång+ inklusive DHL kurir

Test Typ

Toxiska metaller och mineraler

Provtagning
Fullblod -  EDTA-rör + DHL ingår + 20 min genomgång distans eller på klinikerna.

Om testet
Analys av röda blodkroppar ger den bästa diagnostiska verktyget för att bedöma statusen av element som har viktiga funktioner i celler eller blodcellmembran. Mätresultatet kan användas för att bedöma hjärt påverkan, anti-inflammatoriska processer, anemi, immunologisk funktion, glukostolerans och andra sjukdomar som är specifikt förknippade med zinkbrist.
 
Röda blodkroppar (RBC) analys är en ovärderlig diagnostisk metod för att bedöma brist eller överskott av element som har viktiga funktioner i celler eller på blodcellmembran. Ett viktigt särdrag är att cellerna inte tvättas, eftersom detta skulle resultera i partiell förlust av vissa viktiga element som binder till plasmamembranet, till exempel, kalcium.

RBC elementnivåerna är mycket användbara för att bedöma: kardiotoniska influenser (magnesium, kalium); anti-inflammatoriska processer (selen, koppar, zink); anemi (koppar, järn); immunologisk funktion (zink, koppar, magnesium) och glukostolerans (krom, mangan, och eventuellt vanadin). Störningar i samband med zinkbrist ses också över i denna analys. Sjukdomar kopplat till det innefattar förlust av synskärpa, dysgeusi, dermatit och dålig sårläkning, alopeci, aminosyraupptag, impotens, minskad produktion av testosteron, nedsatt immunförsvar, och tillväxthämning.
 
Korrekt kontroll av ämnena rekommenderas för rekommendation av lämpliga tillskott. RBC elementanalys är också användbar för att mäta toxiska ämnen som ackumuleras i erytrocyter och det gäller vid nuvarande exponering eller exponering som skett nyligen.
Dessa toxiska ämnen inkluderar arsenik, kadmium, bly, metylkvicksilver och tallium. Det är viktigt att komma ihåg att förhöjda nivåer av toxiska element i dessa celler återspeglar pågående exponering eller som skett nyligen och ger ingen information om netto bibehållande av metallerna i kroppen.
 
RBC analysen bör utföras före eller under en avgiftning / kelering. Det är nödvändigt för att identifiera vilka tillskott som behövs och sätta in dem effektivt. Under avgiftning kan kroppens näringsämnen annars sjunka avsevärt. Det är viktigt att notera att vissa sjukdomar är associerade med onormala nivåer av blodelement som kan vara missvisande med avseende på näringsstatus. Till exempel kan blodkroppar koppar tillfälligt vara förhöjd under inflammatoriskt svar medan levernivåer inte.

Att tänka på
Kräver fasta över natten.
Blodprov krävs. I Skåne, Blekinge, Västra Götaland har vi möjlighet att ta blodprov. Annars brukar vi lösa det med antingen din vårdcentral eller privata labb. Kontakta oss för information.

Tänk på vid beställning
Vid beställning av analyser gäller ej ångerrätten eftersom det är en individanpassad produkt.

Inklusive DHL transport med upphämtning hemma eller på ditt arbete.