Även om inte alla ärr orsakar problem så gör många det. Det vi ser på huden av ett ärr är ofta bara toppen på ett isberg då ärr även påverkar fascia och bindväv, muskler, nervsystem, cirkulation och energiflöde. Det innebär att ärrvävnad kan skapa problem vart som hest i kroppen. Hur mycket ett ärr påverkar är olika från fall till fall och beror på hur ärret kom till, om det var en traumatisk händelse, hur ärret läkte, vilken riktning ärret har, och var på kroppen ärret sitter. Man kan ha besvär som man inte kopplar ihop med ärret, t ex dålig känsel eller överkänslighet, domningar, stickningar, svullnad, minskad cirkulation, muskelsvaghet, smärta i en helt annan del av kroppen, samt emotionell påverkan.

Behandlingen kan göras på alla typer av operationsärr och ärr från brännskador. Tekniken har även bra effekt på frozen shoulder, plantar fasciit, muskelbristningar samt ärr från vaccinationer. Ärrvävnadsbehandling jobbar både med utseende och funktion.

Tekniken kan till exempel:

  • Förbättra nervfunktion, inklusive domning, smärta och överkänslighet
  • Öka rörlighet och rörelseomfång
  • Förbättra cirkulationen och blod- och lymfflöde
  • Minska risken för långvariga problem på grund av restriktioner och spänningar i facian
  • Minska ärrets synlighet – ljusare, slätare, mer elastiskt
  • Minska muskelkramper
  • Förbättra idrottsprestationer
  • Minska emotionella och psykiska besvär som orsakats av ärret.


Ärrvävnadsbehandlingen kan göras både på nya ärr och ärr som är flera år gamla. Det ska dock ha gått minst 8 veckor sedan operationen/skadan och ärret ska vara läkt. Vid första tillfället fyller du i ett formulär och berättar för terapeuten om ärret och utför en del tester vid behov.

LÜNING NÄRINGSKLINIK AB - MALMÖ
Sara Ivarsson
Mobil: +46 70 767 21 45
info@saraivarsson.com
Holmgatan 4, 2:a våningen
211 45  Malmö

► Boka tid