Vanliga besvär att söka behandling för hos en osteopat är smärta och nedsatt funktion i rörelseapparaten:
- tex rygg, nacke, höft, knä
- huvudvärk: stressrelaterad eller efter trauma tex: bilolycka 
- hjärnskakning, fall mot svanskotan
- idrottsskador, både akuta och mer långvariga
- stress
- mensvärk
- förberedelser inför förlossning samt smärta vid graviditet och efter förlossning

Osteopati är en manuell behandlingsform som utgår från kroppen som en helhet. Inom osteopatin anser man att struktur och funktion har ett samband och att det är viktigt att få med alla aspekter av hälsa för att stötta kroppens självläkande process. Som osteopat försöker jag skapa mig en så komplett bild av ditt hälsotillstånd som möjligt. Vid behandlingstillfället gör jag en omfattande hållnings- och rörelseanalys där jag även gör neurologisk-, ortopedisk-, och systemisk undersökning samt specifik palpation.

LÜNING NÄRINGSKLINIK AB - MALMÖ
Sofia Barkevall
Mobil: +46 70-964 48 28
sofia.barkevall@gmail.com 
Holmgatan 4, 2:a våningen
211 45  Malmö

► Boka tid