Helblodsanalys
Stressar du och/eller tränar mycket rekommenderar vi starkt att du gör en mätning genom en helblodsanalys.

Den populära Sportprofilen
Många idrottsutövare idag, från den högpresterande elitidrottaren till den aktive motionären ställer allt högre krav på prestation och resultat. Denna speciellt framtagna analys där utvalda mineraler och vitaminer ingår, ger viktiga svar på avvikande värden eller obalans som kan vara orsak till ex. trötthet, kramptillstånd eller infektionskänslighet. Samt ger en ovärderlig hjälp med vilka specifika tillskott den enskilde individen kan vara i behov av, som är avgörande för återhämtning/uppbyggnad och maximal prestation.
I analysen ingår: Mineralerna: Calcium, Magnesium, Zink, Selen och Ferritin (Järnförrådet), Vitaminerna; B6, B12, Folsyra, Q10 (Coenzym). Samt blodstatus med Hb, röda blodkroppar och B-Evf (hematokrit). Kan med fördel kompletteras med Koppar (Cu)!

När du beställer en helblodsanalys ingår 20 minuters konsultation per telefon/Skype.
Naturligtvis har du även möjlighet att gå igenom analysen på någon av våra kliniker i Malmö eller Helsingborg.

Varför behövs en tolkning av analysen?
Analysen ger en viss tolkning av resultatet, men vi ger en djupare förklaring av analyssvaret. Här har du dessutom chansen att ställa specifika frågor som du undrar över.


► Vid frågor kontakta oss gärna här