Lüning Näringsklinik startades för 10 år sedan av näringsterapeuten Anette Lüning. När hon var färdigexaminerad näringsterapeut och örtterapeut valde hon att satsa heltid på att bygga upp verksamheten. Anettes vilja att hjälpa andra människor och dela med sig av sin breda kompetens har varit hennes drivkraft under dessa år.
När hennes mamma gick bort i cancer i alldeles för tidig ålder förstod hon att hon ville byta yrkesinriktning och satsa fullt ut på att arbeta med att stärka människors hälsa.

Anette är utbildad Civilekonom vid Lunds Universitet och arbetade under flera år med olika typer av ledande befattningar inom olika verksamheter, bland annat internationellt som produktchef på Tetra Pak. Sedan bestämde hon sig för att satsa fullt ut på sin egen verksamhet. 

Hennes målmedvetenhet har gjort att hon har sett hinder som möjligheter istället, vilket har varit en viktig del till att företaget växt till dess storlek det är idag. Hon startade verksamheten i en inkubator med ett rum på 20 kvadratmeter och driver idag en klinik belägen på Davidshall på 100 kvadratmeter samt en klinik i Helsingborg. 
Det är viktigt att man tror på sig själv och sin förmåga, det är när man väl vågar satsa som man också kan lyckas! Detta tankesätt tillämpar jag även på mina klienter.
-  Anette Lüning